Påmelding sesongen 2021 utsettes

Mossekarusellen kan informere om at komiteen «sitter på gjerdet» og venter på at Norge skal åpne opp, og at løp igjen kan arrangeres.

Løpsdatoer er terminfestet for alle de 4 løpene karusellen består av.

Slik situasjonen er nå betviles det om Albyløpet kan arrangeres 7. mai. Vi håper imidlertid at Ekholtløpet kan arrangeres 9. juni.

Kambomila og Årefjorden rundt har løpsdatoene 25. august og 25. september, og disse løpene har vi stor tro på skal kunne gå som normalt. 

Det vil ikke settes i gang noen prosess for påmelding til årets sesong for Mossekarusellen før smittevernhensyn tilsier at løp igjen kan arrangeres.

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply