Løpsdatoer -Mossekarusellen 2021

Mossekarusellen håper det er mulig å arrangere løp igjen neste år, og vi vil planlegge som om at det er mulig. Vi har satt datoer, og terminlista er klar:

Albyløpet – fredag 7. mai  2021
Ekholtløpet – onsdag 9. juni
Kambomila – onsdag 25. august
Årefjorden rundt – lørdag 25. sept.

Vi gleder oss til å se der igjen til våren!

Hilsen
Styret i Mossekarusellen

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply