Jubilanter

Jubilanter 2023

5 år:
Unni Osbak, Kristine Platace, Karin Dalbye, Anne Toril Bjørk Kvarsnes, Hanne Løkka,
Hilde E Skaatan, Selma Øde, Einar Foss, Sverre Lolland, Magnus Raab, Øystein Refnes,
Lars Erik Øde, Ole Petter Ellingsen, Stig Aimar Gundersen, Audun Haglo, Jan Anders
Hansen, Roar Hermansen, Kenneth Horne-Olsen, Dag Tarje Høiby, Adnan Majeed,
Magnus Herje Strømme, Frank Sæther, Tarald Gåsbakk.

10 år:
Sissel Pedersen, Anniken Wilskow, Hege A. Hellem, Lars-Roar Karlsen.

15 år:
Jostein Arnesen, Gro Iren Tell.

25 år:
Carl F. Gjerdrum, Thor Vestøl, Runar Holter-Belgen.

30 år:
Johnny Sørlie

35 år:
Rolf Thorbjørnsen

40 år:
Tor W. Vegsgård, Arve Sten Hansen.

45 år:

Ragnhild Skei Andersen, Mariann Stenbakk, Yngve Hustoft, Rune Jarl, Finn B. Kraft,
Cato Salvesen, William Stenbakk.