Mossekarusellens historie

Mossekarusellen 40 år i 2016

Midt på 1970-tallet var det få løpstilbud i Mossedistriktet. Den første joggebølgen var på vei og en del mossinger deltok på karuselløp i Fredrikstad og Kråkstad. En gjeng løpsentusiaster i Moss mente at noe måtte gjøres og tok høsten 1976 initiativet til en løpskarusell også i vårt distrikt.

Initiativtakerne til det som skulle bli Mossekarusellen var Terje Jarl, Stein Østerlie, Ottar Haugmo, Bjørn Weum og Knut Andersen, men på stiftelsesmøtet vinteren 1977 var også Olav Strandhagen kommet med.

Konseptet, som stort sett har blitt beholdt frem til dags dato, besto av fire løp av forskjellig lengde og med en viss terrengvariasjon. Man måtte gjennomføre tre av fire løp innen et bestemt, men rommelig tidskrav for å få godkjent karusell. De første årene ble Albyløpet, Ekholtløpet og Kambomila arrangert i egen regi, mens det fjerde løpet var det allerede godt innarbeidede Elverhøyløpet. I 1982 ble dette siste løpet erstattet med Årefjorden Rundt. Altså to løp i Moss og to i Rygge.

Det første Albyløpet i 1977 ble en suksess og ble snart en inspirasjon til betydelig løpsinteresse i Mossedistriktet. I årene som fulgte økte bare løpsentusiasmen og deltakelsen i Mossekarusellen. Hundrevis av løpere deltok. I starten var det såkalte medaljeløp, gull, sølv og bronse, med tidskrav. Terje Jarl husker at innkjøpte medaljer ble sprayet slik at de skulle få riktig fargenyanse. Olav Strandhagen ”tigget” premier og etter hvert også pokaler til fullført deltakelse etter 5 år, 10 år. osv. Dette har ikke samme status i dag som det hadde i den første perioden.

 

De første årene av Mossekarusellens historie ble deltakerne delt inn i årsklasser som var betydelig større enn de er i dag. For eksempel damer over 35 år eller herrer 35-50 år. Men ganske raskt begynte man å operere med 10-årsklasser. Det var først i sesongen 1985 at 5-årsklassene ble innført. Dette selvsagt ut fra et rettferdighetshensyn. Fra sesongen 1986 ble det også innført en egen trimklasse, uten tidtaking. På denne tida hadde den såkalte K-joggen, et lavterskel trimtilbud i distriktet, fått mange til å ta på seg joggeskoene. Det er trolig at det var dette som fikk krefter i komitéen til å gå inn for et trimtilbud. Det vil her være riktig å påpeke at dette skjedde etter heftige diskusjoner innad, og sett i ettertidens lys kan det hevdes at særlig dameklassene på resultatlistene krympet i vesentlig grad. Ja, i løpet av 1990-tallet forsvant nesten enkelte dameklasser fra listene. Man skal huske på at i svært mange år, og i motsetning til i dag,  ble alle resultater offentliggjort i pressen og fikk et stort oppslag. Mange (damer) synes trolig det var liten stas å være en av tre-fire i klassen sin. Det er først nå, i helt moderne tid, og i den nye joggebølgen, at dameklassene igjen vokser, og vokser i betydelig grad. Mange ser det som svært gledelig at dette skjer og at det synes å skje på bekostning av trimklassen.

 

Traséene til de fire løpene i karusellen har naturlig nok forandret seg noe, mer eller mindre gjennom 40 år. Albyløpet har stort sett beholdt samme trasé (det har blitt en liten sving utenom hagen foran F15), mens Kambomila har gjennomgått den største forvandlingen. Veibygging og grunneierprotest er de vesentligste årsakene til endringene som har blitt foretatt, men distansene er stort sett de samme. Selv om dermed resultatene før og nå ikke er fullt ut sammenlignbare, er det en sann svir å lese gamle resultater i dag. Nivået var imponerende høyt, ja, gjennomsnittet var betydelig bedre enn i dag.

 

Litt politikk har det også vært.

I 13 år var Mossekarusellen underlagt trimutvalget i Moss Bedriftsidrettsråd (MBIR), men ble eget utvalg fra 1990. Overskuddet ble fram til sesongen 1992 overført til MBIR, men fra 1993 vedtok arrangementskomitéen selv å ha full råderett over overskuddet og pengebruken. Dette skulle bl.a. gå til en årlig jubileumsfest for deltakere som hadde et bestemt antall års deltakelse og til de nyanskaffelser som komitéen mente var nødvendig. Samtidig var det viktig å holde startkontingenten så lav som mulig. Tilknytningen til MBIR skulle fortsette, men stort sett bare i navnet. Etter en viss kontrovers med Østfold mosjons-og bedriftsidrettskrets (ØMBK) og Moss Stedsutvalg (tidligere MBIR) vedtok arrangementskomitéen i Mossekarusellen å avvikle all tilknytning til kretsen i 2007. Dette ble akseptert av ØMBK. Det er verdt å nevne at Mossekarusellen gjennom årene hadde tilført kretsen ca. 100 000 kroner, uten å motta noen som helst støtte, bortsett fra kr. 5000 til jubileumsfeiringen høsten 2006.

 

Noen særtrekk ved Mossekarusellen er det verdt å trekke frem. Helt fra starten har arrangementskomitéen forsøkt å holde en lav kontingent. Til å begynne med fikk man fire løp og flere gratispremier for 90 kroner. I dag koster de fire løpene til sammen noen få hundrelapper, noe som er usedvanlig rimelig sammenliknet med andre trimløp.

En annen spesiell, ja helt unik  ting ved karusellen er forhåndsløping. Man må som sagt gjennomføre tre av fire løp for å få godkjent karusell, og for at så få som mulig skulle gå glipp av en sesong arrangerte komitéen forhåndløp, stort sett dagen før. Lenge fikk man også godkjent tid, men etter hvert kun godkjent karusell. Dette fungerte stadig dårligere og ikke etter intensjonen. Av mystiske grunner var det stadig flere som løp på forhånd og var tilskuere på løpsdagen.

En innstramming var absolutt nødvendig og ble, litt gradvis, gjennomført fra 2005. I dag er det bare mulig å forhåndsløpe til Årefjorden Rundt og nå vil de fleste mene at dette fungerer greit.

En tredje suksessfaktor har vært stabiliteten til arrangementskomitéen. Mange har vært med gjennom en lang rekke år og oppgavene er svært godt ”innkjørte”. Etter hvert som alderstillegget gjør seg gjeldende har man heldigvis greid å rekruttere nye entusiaster, som også har nye og positive tanker. En viss fornyelse er hele tida nødvendig. Ny teknologi som letter den praktiske gjennomføringen, har komitéen lenge vært ivrig etter å ta i bruk. Det er lenge siden man vasket tøynummer etter hvert løp.

 

Mossekarusellen har utviklet hjemmessider hvor alle kan finne løpsinvitasjon og påmelding, statistikk, løypebeskrivelser, inspirerende bilder og kommentarer. Her vil man også se at det i jubileumsåret 2016 er et 20-talls løpere som vil ha gjennomført alle 40 år i Mossekarusellen, og at det er én person, William Stenbakk, som i år ligger an til å gjennomføre samtlige 160 enkeltløp siden oppstarten i 1977.

Gjennom 40 år har karusellen kun hatt fire ledere av arrangementskomitéen. Olav Strandhagen var en drivende kraft som leder gjennom de 27 første år. Yngve Hustoft overtok i 2004 og satt fram til og med 2010, som var en periode med innovasjoner, teknologiske og organisasjonsmessige. 2011 var første året til Line Lofstad Andersen som leder, og nåværende leder, Elin Måleng Tingstad, overtok i 2014. Mossekarusellen fortsetter sin fornyelse, men man er nøye med å beholde det beste fra karusellens historie.

 

I 2015 kunne Mossekarusellen notere ny deltakerrekord med over 600 deltakere. Mange nye karuselløpere har kommet til de senere årene og særlig har damer i konkurranseklassene vokst. Det er godt håp om at denne trenden vil fortsette.

Alt tyder på at Mossekarusellen har en trygg framtid. Det viktigste av alt er at det fortsatt satses på et sosialt og trivelig miljø og raske, presise arrangementer, slik at både de konkurransglade og trimmere skal trives.

 

Yngve Hustoft

 

Kilder:

– Resultater og notater fra avdøde Olav Strandhagens arkiv.

– Referater og brev til og fra arrangementskomitéen.

– Egne notater som medlem av komitéen fra ca. 1981 og deltaker fra 1977

– Samtale med Terje Jarl og Vidar Riser Nilsen