Løpsdatoer 2018

Albyløpet: Fredag 4. mai. (kl. 18.30 – Hovedporten Alby)

Ekholtløpet: Onsdag 6. juni (kl. 18.30 – Nye Rygge Ungdomsskole)

Kambomila: Onsdag 29. august (kl. 18.30 – Noreødegården)

Årefjorden rundt: Lørdag 22. september (kl. 14.00 – Nye Rygge Ungdomsskole)

Påmelding for sesongen 2018 åpner i løpet av februar 2018.

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply