Mossekarusellen arrangerer Kambomila som et modifisert løp, i cornona-versjon.

Av smittevernhensyn kan Kambomila ikke arrangeres på vanlig måte slik løpet er terminfestet onsdag 26. august 2020. Arrangementet vil samle flere løpere enn det som er tilrådelig og traseen er delvis sti, som er fremhevet som ugunstig i smitteveilederen. 

Kambomila skal i stedet løpes over flere dager etter samme modell som tretoppsløpet på Jeløya arrangerte etter i juni. Løypa til Kambomila vil være merket og klar, både lang og kort trase, fra onsdag 26. august kl. 11.00 og fram til lørdag 29. august kl. 15.00.  Løperne tar tiden på seg selv og får denne registrert av arrangementskomiteen, som vil offentliggjøre en resultatliste. Løpere kan enten melde inn tid eller fullført løp, det vil si trim. 

Hver og en løper oppfordres til å vise hensyn og gjennomføre løpet i henhold til smittevernreglene. Det vil si at grupper med mange løpere ikke skal løpe tett sammen så lenge de ikke er i samme husstand eller allerede trener sammen (eks. klubblag). 

Med å arrangere Kambomila over flere dager kan smittevernreglene følges, det vil si smittevernreglene for idrettsarrangement og retningslinjene til Norges friidrettsforbund. 

OBS! Dersom nye tiltak blir iverksatt for Moss kommune etter siste dagers oppblomstring av viruset, KAN det bli endringer i forhold til det som her er beskrevet for Kambomila. 

Mossekarusellen som en karusell med 4 løp er i 2020 avlyst, og sesongen 2020 teller ikke i adelskalenderen. 

Kambomila og Årefjorden rundt skal kun arrangeres som modifiserte enkeltløp som «plaster på såret» for denne amputerte sesongen. 

Innen 10. september vil det komme informasjon om hvordan Årefjorden rundt kan arrangeres. Dette løpet er terminfestet til lørdag 26. september. 

Praktisk informasjon for Kambomila 2020: 

 • Merket løype og et startflagg + et målflagg står oppe fra onsdag 26. august kl. 11.00 til lørdag 29. august kl. 15.00.
 • Kambomila kan løpes når som helst i dette tidsrommet og hver og en velger når. 
 • Både løypetraseen på 10,2 km og kort løype på 5,8 km vil være merket. 
 • Det vil ikke være noen påmelding til løpet.
 • Hver og en tar tiden på seg selv og registrerer denne selv, eller får status som godkjent. Nærmere løpet vil det bli publisert en link på hjemmesiden og på Facebook for å registrere tid  / informasjon om fullført løp. For de som ikke har tilgang til nett kan tid/deltagelse formidles pr. sms til 92207949.  
 • Mossekarusellen vil publisere resultatliste etter endt løpsperiode. 
 • Løpet er gratis.
 • Løypekart og praktisk informasjon vil henge på Noreødegården i løpsperioden. 
 • På Noreødegården vil det også være oppslag om at løpere må vise hensyn, og at hver og en må gjennomføre løpet i henhold til smittevernreglene. Det vil si at grupper med mange løpere ikke skal løpe tett sammen så lenge de ikke er i samme husstand eller allerede trener sammen (eks. klubblag). 
 • Av smittevernhensyn vil det ikke være noen arrangørkomite til stede ved faste tider i start / målområdet på Noreødegårdene, men arrangøren vil daglig være på Noreødegården for å sjekke at start- / målsegl er på plass etc. 
 • Av smittevernhensyn vil det ikke være tilgjengelige toaletter / garderobe / vann i fasilitetene til OK Moss på Noreødegården i løpsperioden. 
 • Av smittevernhensyn vil det ikke være noen utdeling av drikke hverken på Noreødegården eller ute i løypa. Husk å ta med eget drikke! 
 • Av smittevernhensyn vil det ikke være noen fysisk utdeling av premier (dessverre ingen T-skjorte premie i år). 

 

Mossekarusellen skal fortsette å følge med på retningslinjene for smittevern for idretten og vil arrangere løp i henhold til disse. 

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply